Seznam koučovacích otázek

Každý agilní kouč se potřebuje naučit klást správné otázky. Výbornou inspirací je podívat se na vzorový seznam takových otázek a pak si na základě těchto příkladů vytvořit svůj vlastní seznam, který bude aplikovatelný na Vaše svěřence a oblast, které se při koučování věnujete. Seznam je k dispozici jak v české, tak i anglické verzi. 

Vzorové Koučovací otázky

 1. Co vlastně chceš? / Čeho chceš dosáhnout?
 2. Co ještě? <= [klidně opakovat třeba 5x]
 3. Proč? <= [tohle třeba 10x, dokud není jasná kořenová příčina]
 4. Co by podle tebe tuto konverzaci mohlo udělat výjimečnou?
 5. Když bys mi zavolal ode dneška za 3 roky a zrekapituloval si tuto konverzaci – co z toho, co jsme dneska diskutovali, vedlo k zásadním změnám?
 6. Jak poznáš, že jsi dosáhl všeho, co jsi chtěl? Co uvidíš, uslyšíš a pocítíš? 
 7. Koho miluješ?
 8. Jak chceš, aby na tebe okolí vzpomínalo?
 9. Kde přispíváš k něčemu většímu než jsi sám?
 10. Kde se sebou nesouzníš? Kde jsi udělal rozhodnutí nebo závazek k něčemu, co nebereš za vlastní?
 11. Jací lidé, místa a zvyky tě naplňují energií?
 12. Jací lidé, místa a zvyky vysávají tvou energii?
 13. Jaký odkaz chceš po sobě nechat svým dětem?
 14. Jaký odkaz chceš po sobě nechat ve své práci/firmě?
 15. Co by to pro tebe znamenalo, kdybys dosáhl všeho co chceš?
 16. Čeho bys chtěl dosáhnout, kdyby to pro tebe nic neznamenalo?
 17. Co by bylo pro tebe nejhorší při dosahování toho co chceš?
 18. Čeho bys chtěl dosáhnout, kdybys věděl, že je to v pořádku to mít?
 19. Jaké jsou tvé cíle, které bys chtěl “vyčarovat”? Tedy cíle, pro jejichž splnění nechceš nic udělat, ale bylo by super, kdyby se splnily.
 20. Čeho bys chtěl dosáhnout, pokud by bylo zaručeno, že to už nikdy neztratíš?
 21. Čeho bys chtěl dosáhnout, kdyby bylo zaručeno, že se ti to splní?
 22. Čeho bys chtěl dosáhnout, kdybys věděl, že nemůžeš neuspět?
 23. Čeho bys chtěl dosáhnout, kdybys věděl, že je v pořádku neuspět?
 24. U jaké činnosti ztratíš úplně pojem o čase?
 25. Po čem tvě srdce touží?
 26. Jak bys sám sebe ohodnotil z hlediska svého očekávaného výkonu?
 27. Kdybys toho dosáhl, co by bylo pro tebe dokončené?
 28. Jak si vede tvá rodina?
 29. Jak si vede tvá firma?
 30. Co všechno bys změnil?
 31. Co z toho budeš ty konkrétně mít?
 32. Jakým způsobem?
 33. Jaké věci podle tebe fungují dobře ve tvém životním stylu/kariéře/rodinném životě/vztahu?
 34. Jaké věci podle tebe nefungují dobře ve tvém životním stylu/kariéře/rodinném životě/vztahu?
 35. Kdy ve svém životě jsi se cítil nejvíc “naživu”? Co jsi tehdy dělal?
 36. Co na to řekl …….., že jsi mi zavolal?
 37. Jakou životní zkušenost bys rád získal díky dosažení tohoto cíle?
 38. Na základě čeho jsi se odhodlal tohoto dosáhnout/toto vytvořit?
 39. Jaký má být účel tohoto snažení?
 40. Jakému účelu to má sloužit?
 41. Co funguje dobře? Co nefunguje dobře? Co chybí? Co dál?
 42. Je něco dalšího, co bys chtěl, abych o tom věděl?
 43. Je něco dalšího, o čem nechceš, abych věděl?
 44. Je něco dalšího co myslíš, že by bylo užitečné, abych věděl?
 45. Jak bys reagoval, kdybys věřil ……..?
 46. Kým bys byl bez ……….?
 47. Co tě donutilo zeptat se na tuto otázku?
 48. Kam tím míříš?
 49. S jakým problémem se každé ráno budíš?
 50. Co ti chybí, že chceš dosáhnout …..?
 51. Jaký přínos pro tebe má to co se děje tamhle?
 52. Jak rozumíš tomu co říkám?
 53. Co se ti vybaví když tohle řeknu?
 54. Co se ti vybaví když o tom začneš přemýšlet?
 55. Jaký by byl tvůj život kdybys reagoval odlišně?
 56. Co si právě teď myslíš?
 57. Co si sám sobě potřebuješ říct?
 58. Co mi potřebuješ říct?
 59. Co tě brzdí?
 60. Jak ti to vyhovuje?
 61. Kde se držíš zpátky?
 62. Z čeho máš strach?
 63. Proč z toho máš strach?
 64. Proč jsi se zavázal dělat věci, které, jak tvrdíš, nechceš dělat?
 65. Co je na tom problému pozitivního?
 66. Co negativního by mohlo vzniknout z odstranění tohoto problému?
 67. Proč chceš pokračovat v této situaci, když je pro tebe tak stresující?
 68. Co je tvůj největší dar (od Boha)?
 69. Když odejdeš z nějakého jednání, nebo z místnosti, co zbývajícím lidem bude chybět?
 70. Jaký je tvůj vliv?
 71. Co tě přimělo se zeptat na tuto otázku?
 72. Můžeš mi uvést příklad?
 73. Jak by to z tvého pohledu vypadalo, kdyby se tahle situace vyřešila/změnila?
 74. Co se ti daří?
 75. Co ignoruješ?
 76. Co tě nudí?
 77. Co toleruješ?
 78. Co tě přivádí k šílenství?
 79. Co jsi líný udělat?
 80. Co je pro tebe vzrušující?
 81. Jak by ses choval když by to nastalo?
 82. Jak bys na základě svého interního cítění pojmenoval podstatu tohoto problému?
 83. Jaký je tvůj plán hry?
 84. Jak si tohle všechno vvysvětluješ?
 85. Jaký je tvůj nejlepší návrh řešení pro tuto situaci?
 86. A na čem je to založeno?
 87. Jak to víš?
 88. Jaké události ti naznačily, že se to děje?
 89. Co ses rozhodl že to znamená?
 90. Co ještě?
 91. K jakému základnímu návyku se vrátíš, když čelíš obtížnému problému?
 92. O čem není nikdy dost informací?
 93. O čem jsi už slyšel všecko, co kdy chceš slyšet?
 94. V jakém okamžiku by sis na to vsadil?
 95. Co tě přiměje odejít ze situace bez akce?
 96. Co bys udělal kdybys měl více času?
 97. Co bys udělal pokud bys měl méně času?
 98. Co bys udělal kdybys měl hodně peněz?
 99. Co bys udělal kdybys měl málo peněz?
 100. Co bys udělal kdybys měl víc informací?
 101. Co bys udělal kdybys měl málo informací?
 102. Co bys udělal, kdybys znal více lidí?
 103. Co bys udělal, kdybys znal málo lidí?
 104. Co si bereš na svou zodpovědnost z toho co bys měl nechat na ostatních?
 105. Co necháváš na ostatních, ale měl bys dělat sám?
 106. Znáš někoho, kdo dosahuje takových výsledků, jakých bys chtěl sám dosáhnout?
 107. Čím je on a ne ty? Co dělá jinak?
 108. Jaký typ lidí nemůžeš vystát?
 109. S jakým typem lidí příliš snadno souzníš?
 110. Jaké slova by teď nejlépe vystihovaly situaci?
 111. Jaký je tvůj typický každodenní rozvrh, kdy jsi kreativní a unavený? Ve kterých částech dne jsi plný sil a kdy jsi bez energie?
 112. Jaký je tvůj typický měsíční rozvrh, kdy jsi kreativní a unavený? Ve kterých částech měsíce jsi plný sil a kdy jsi bez energie?
 113. Pokud by někdo držel tvé milované osobě pistoli u hlavy a hrozilo by, že ta osoba zemře, pokud okamžitě něco nepodnikneš, jaký první maličký krok by to byl?
 114. Pokud bys získal milion dolarů za to , že právě teď uděláš jeden malý krůček, co bys udělal?
 115. Co opravdu chceš udělat a co pro to chceš udělat?
 116. Je to něco co už je přes čáru?
 117. Co kdyby to nebyla pravda?
 118. Pokud bys to býval věděl, co bys dělal?
 119. Co z toho máš, když se nejsi schopen rozhodnout?
 120. Jak bys koučoval/poradil klientovi s tímto stejným problémem?
 121. Co je tvůj nejdůležitější cíl ze všech? (Pokud by ses měl rozhodnout pouze pro jeden cíl ze všech svých cílů, který cíl by byl pro tebe zásadní pro dosažení všech ostatních cílů? I když bys nemohl pracovat na všech)
 122. Tak co dál?

coaching questions-examples

 1. What do you want?
 2. What else? <= [my secret favorite question]
 3. What would make this an EXTRAORDINARY conversation? 
 4. If you were to call me 3 years from today—as you look back to this conversation—what did we discuss that changed EVERYTHING?
 5. How will you know when you’ve got what you want? What will you see, hear and feel?
 6. Who do you LOVE?
 7. How do you want to be REMEMBERED?
 8. Where are you making a CONTRIBUTION to something bigger than yourself?
 9. Where are you out of integrity? Where have you made a ‘commitment’ that you are not really committed to?
 10. What people, places and habits FILL you with ENERGY?
 11. What people, places and habits DRAIN you of ENERGY?
 12. What’s the LEGACY you are going to leave for your children?
 13. What’s the LEGACY you are going to leave in your business?
 14. What would it mean about you if you got what you want?
 15. What would you want if it wouldn’t mean anything about you?
 16. What would be the worst thing for you about getting what you want?
 17. What would you want if you knew it would be ok if you got it?
 18. What are your “Fairy Godmother” goals? The goals that you don’t want to DO anything whatsoever to make happen—but if they did, that would be awesome.
 19. What would you want if you could be guaranteed that you didn’t have to lose it?
 20. What would you want if you were guaranteed that you were going to get it?
 21. What would you want if you knew you couldn’t fail?
 22. What would you want if you knew that it was ok to fail?
 23. What is the thing that when you are doing it, you totally forget about time?
 24. What does your heart long for?
 25. Where are you in regards to performance expectations?
 26. What would having that accomplish for you?
 27. How’s your family?
 28. How’s business?
 29. What would you change?
 30. What’s that like for you?
 31. In what way?
 32. What’s working about your lifestyle/career/family life/relationship?
 33. What’s not working about your lifestyle/career/family life/relationship?
 34. When was the time in your life that you felt most alive? What were you doing?
 35. What did ____________ say that had you call me?
 36. What experience would you like to have by achieving that?
 37. Based upon what you are up to what would you like to create?
 38. What would be the purpose in doing that?
 39. What purpose would that serve?
 40. What’s working? What’s not working? What’s missing? What’s next?
 41. Is there anything else you would like me to know about this?
 42. Is there anything else you don’t want me to know about this?
 43. Anything else that you feel would be useful for me to know?
 44. When you believe the thought__________how do you react?
 45. Who would you be without the thought______________?
 46. What has you ask the question?
 47. What point are you trying to make?
 48. What is the problem you wake up to every morning?
 49. What’s missing that’s causing you to want to__________?
 50. What’s going on over there for you?
 51. What did you hear me say?
 52. What comes up for you when I say that?
 53. What comes up for you when you think about that?
 54. What would life be like if you responded differently?
 55. What are you thinking right now?
 56. What do you need to tell you?
 57. What do you need to tell me?
 58. What STOPS you?
 59. How is that working for you?
 60. Where do you HOLD BACK?
 61. What SCARES you?
 62. Does it really scare you?
 63. Why are you COMMITTED to doing these things that you ‘say’ you don’t want to do?
 64. What’s the upside of keeping the problem?
 65. What’s the downside of getting rid of the problem?
 66. Why would you continue to remain in a situation that is so stressful?
 67. What is your biggest gift?
 68. When you leave a room, what do people miss most about you?
 69. What’s your IMPACT?
 70. What makes you ask the question?
 71. Can you give me an example of that?
 72. What would it look like to you if the situation was resolved?
 73. What’s going well for you?
 74. What are you ignoring?
 75. What is boring you?
 76. What are you TOLERATING?
 77. What drives you crazy?
 78. What makes you lazy?
 79. What gets you excited?
 80. How do you operate when that happens?
 81. WHAT DO YOU FEEL THE REAL ISSUE IS?
 82. What is your game plan?
 83. What do you make of all of this?
 84. What’s your best idea on how to solve this?
 85. And that’s based on what?
 86. How do you know that?
 87. What is occurring that tells you that?
 88. What did you decide that meant?
 89. What else?
 90. What basic habit do you return to when faced with a difficult problem?
 91. What can’t you know enough about?
 92. About what have you heard all you ever want to know?
 93. Where have you put a STAKE IN THE GROUND?
 94. What are you waiting for to go away before you act?
 95. What would you do if you had more TIME?
 96. What would you do if you had less TIME?
 97. What would you do if you had more MONEY?
 98. What would you do if you had less MONEY?
 99. What would you do if you had more INFORMATION?
 100. What would you do if you had less INFORMATION?
 101. What would you do if you knew more PEOPLE?
 102. What would you do if you knew less PEOPLE?
 103. What do you take on that you should leave to others?
 104. What do you leave to others that you should be doing?
 105. Do you know someone who is getting the results you wish to get?
 106. Who is he being that you are not?
 107. What type of people can’t you stand?
 108. What type of people do you fall for too easily?
 109. What are the words that are there right now?
 110. What is your daily CREATIVE/TIRED rhythm? (What timed of day are you energized or drained of energy?)
 111. What is your monthly or annual CREATIVE/TIRED rhythm? (When in the month or year are you energized or drained of energy?)
 112. If someone held a gun to the head of a loved one and they’d die if you didn’t take IMMEDIATE action, what’s the first tiny step you’d take?
 113. If you’d earn a million dollars by taking one small step right now, what would you do?
 114. So what are you really committed to and what are you going to do about it?
 115. Is this something that’s worth drawing a line in the sand for?
 116. What if that wasn’t true?
 117. If you did know, what would you do?
 118. What do you get by not being able to decide?
 119. How would you coach a client on this very issue?
 120. What’s your BREAKTHROUGH GOAL? (If you were only allowed to focus on ONE goal on your list, which goal would would be most likely to ensure that EVERY other goal was accomplished ANYWAY—even if you were not allowed to work on them). 
 121. So where do we go from here?